LİSTELER

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN EDEBİYAT KAYNAK KİTAPLARI – 1

KİTAP TAVSİYESİ

Edebiyat, genel kültür ve çeşitlilik açısından oldukça baş döndürücü bir dünyaya sahip. O kadar çok okunacak eser var ki kimi zaman neyi okuyacağımızı şaşırıyoruz. Belli bir olgunluğa erişince roman, hikaye, şiir vb. edebi türleri okumanın tatmin etmediğini daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini görüyor insan. Bu noktada sadece Edebiyat camiasında olanlara değil edebiyata ilgi duyan herkes için faydalı olacağını düşündüğümüz mutlaka okunması gereken edebiyat kaynak kitaplarını derledik. Bu listede ilk etapta yerli yazarlarımızın kaleme aldığı eserlere yer verdik. Yakın bir zamanda yabancı yazarların kaleme aldığı edebiyat kaynak kitaplarını da oluşturacağız. Her zaman olduğu gibi listemiz bir iddia ortaya koyma amacı taşımamaktadır. Eklemek istediğiniz eserler olursa yorum olarak katkıda bulunabilirsiniz.

 1. Agâh Sırrı Levent – Edebiyat Tarihi
 2. Ahmet Hamdi Tanpınar – 19. Asır Türk Edebiyatı
 3. Ahmet Hamdi Tanpınar – Edebiyat Üzerine Makaleler
 4. Ahmet Hamdi Tanpınar – Yahya Kemal
 5. Ahmet Haşim – Bize Göre
 6. Ahmet Kabaklı – Türk Edebiyatı
 7. Ahmet Oktay – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 8. Akşit Göktürk – Okuma Uğraşı/Yazın Metninin Kavranışında Okur-Metin-Yazar
 9. Alaattin Karaca – İkinci Yeni Poetikası
 10. Ali Nihad Tarlan –   Edebiyat Meseleleri
 11. Asım Bezirci – İkinci Yeni Olayı
 12. Asım Bezirci – Nurullah Ataç
 13. Asım Bezirci – Orhan Kemal
 14. Asım Bezirci – Orhan Veli Kanık
 15. Asım Bezirci – Sabahattin Ali
 16. Atilla İlhan – İkinci Yeni Savaşı
 17. Berna Moran – Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
 18. Berna Moran – Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış – 1 – 2 – 3
 19. Bilge Ercilasun – Edebiyat Tarihi ve Tenkit
 20. Bilge Ercilasun – Türk Roman ve Hikayesi Üzerine
 21. Bilge Ercilasun – Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler
 22. Cem Dilçin – Divan Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler
 23. Cem Dilçin – Fuzuli’nin Şiiri Üzerine İncelemeler
 24. Cem Dilçin – Örneklerle Türk Şiir Bilgisi
 25. Cevdet Kudret – Divan Şiirinden Üç Büyükler Fuzuli Baki Nedim
 26. Cevdet Kudret – Örneklerle Edebiyat Bilgileri
 27. Cevdet Kudret – Türk Edebiyatında Hikaye Ve Roman
 28. Doğan Aksan – Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim
 29. Doğan Günay – Metin Bilgisi
 30. Doğan Hızlan – Edebiyatımıza Dipnotlar
 31. Erdoğan Alkan – Şiir Sanatı
 32. Erman Artun – Türk Halk Edebiyatına Giriş
 33. Faruk Timurtaş – Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 34. Fethi Naci – 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme
 35. Fethi Naci – Eleştiride 40 Yıl
 36. Fethi Naci – Roman ve Yaşam 
 37. Fethi Naci – Yüzyılın 100 Türk Romanı
 38. Füsün Akatlı – Felsefe Gözlüğüyle Edebiyat
 39. Gürsel Aytaç – Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler
 40. Gürsel Aytaç – Genel Edebiyat Bilimi
 41. Güzin Dino – Türk Romanının Doğuşu
 42. Hakan Sazyek – Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi
 43. Hasan Âli Yücel – Türk Edebiyatına Toplu Bakış
 44. Hasan Âli Yücel –  Edebiyat Tarihimizden
 45. Hasan Bülent Kahraman – Türk Şiiri, Modernizm, Şiir
 46. Hilmi Yavuz – Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar
 47. Hilmi Yavuz – Okuma Notları
 48. Hilmi Yavuz – Roman Kavramı ve Türk Romanı
 49. İnci Engininün – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 50. İsmail Çetişli – Metin Tahlillerine Giriş
 51. İsmail Hikmet Ertaylan – Türk Edebiyatı Tarihi I-IV
 52. İsmet Özel – Şiir Okuma Kılavuzu
 53. Jale Parla – Babalar ve Oğullar
 54. Jale Parla – Don Kişot’tan Bugüne Roman
 55. Kenan Akyüz – Ahmet Hâşim
 56. Kenan Akyüz – Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
 57. Kenan Akyüz – Tevfik Fikret
 58. Kubilay Aktulum –  Metinlerarası İliskiler
 59. Leyla Karahan  – Türkçe Söz Dizimi
 60. M. Kayahan Özgül – Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış
 61. M. Orhan Okay – Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı
 62. Mehmet Fuad Köprülü – Fuzuli Hayatı ve Eserleri
 63. Mehmet Fuad Köprülü – Türk Edebiyatı Tarihi
 64. Mehmet Fuad Köprülü – Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
 65. Mehmet Kaplan –  Yahya Kemal
 66. Mehmet Kaplan – Cumhuriyet Devri Türk Şiiri
 67. Mehmet Kaplan – Kültür ve Dil
 68. Mehmet Kaplan – Namık Kemal Hayatı ve Eserleri 
 69. Mehmet Kaplan – Tanpınar’ın Şiir Dünyası 
 70. Mehmet Kaplan – Tevfik Fikret
 71. Mehmet Kaplan – Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
 72. Mehmet Tekin – Roman Sanatı
 73. Mine Mengi  – Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Edebiyat Tarihi – Metinler)
 74. Muharrem Ergin – Türk Dil Bilgisi
 75. Muhsin Macit vd. –  Eski Türk Edebiyatı El Kitabı
 76. Muhsin Macit, Uğur Soldan – Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı
 77. Mustafa Nihat Özön – Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi
 78. Mustafa Nihat Özön – Türkçede Roman
 79. Nihat Sami Banarlı – Resimli Türk Edebiyatı Tarihi
 80. Nüket Esen, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar
 81. Olcay Önertoy – Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Öyküsü
 82. Özdemir İnce – Şiir ve Gerçeklik,
 83. Pertev Naili BORATAV – Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği
 84. Prof. Dr. Şerif Aktaş – Edebiyatta Üslup ve Problemleri
 85. Prof. Dr. Şerif Aktaş – Roman Sanatı Ve Roman İncelemesine Giriş
 86. Prof. Dr. Şerif Aktaş – Şiir Tahlili & Teori ve Uygulama
 87. Prof.Dr. Mina Urgan – İngiliz Edebiyatı Tarihi
 88. Ramazan Korkmaz – Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı
 89. Semih Gümüş – Çağdaş Edebiyatımızın Temel Yapıtları
 90. Şükran Kurdakul – Çağdaş Türk Edebiyatı
 91. Şükrü Elçin – Halk Edebiyatına Giriş
 92. Tahir Alangu – Cumhuriyet’ten Sonra Hikâye ve Roman
 93. Tahsin Yücel – Eleştiri Kuramları
 94. Tahsin Yücel – Yapısalcılık
 95. Talat Sait Halman – Türk Edebiyatı Tarihi
 96. Vasfi Mahir Kocatürk – Büyük Türk Edebiyatı Tarihi
 97. Yahya Kemal – Edebiyata Dair
 98. Yaşar Nabi, Salih Bolat – Şiir Sanatı
 99. Yıldız Ecevit – Orhan Pamuk’u Okumak
 100. Yıldız Ecevit – Türk Romanında Postmodernist Açılımlar

Bu listeyi beğendiyseniz paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıcakla ve sanatla kalın… 🙂

KİTAP TAVSİYESİ

Sancar CAN

Hangi zamana hangi mekana ait olduğumu bilmiyorum. Zamansızlık ve mekansızlık ağırlaştırırken ruhumu bir o kadar da hafifletiyor beni. Kim olduğum, ne olduğum ve ne olacağım öylesine anlamsız ki bu ucu bucağı görünmeyen karmaşık, gürültülü dünya içinde. Bir ses, bir nefes, bir gürültü, sıradan bir günah abidesi... Bizden geriye kalan; her şey ya da hiçbir şey... Bir gün dokunulabilecek mi bu dizelere gözler, kulaklar... Yoksa hep bir yabancı olarak mı kalacağız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu